Pin dùng để lắp cho máy acer 4730G 

Pin laptop acer 4730G

Pin laptop acer 4730G

Chat Facebook