Pin dùng để lắp cho máy acer 5252Z

Pin laptop acer 5252Z

Pin laptop acer 5252Z

Chat Facebook